LISP (LISt Processor)1960-ndatel MIT’is John McCarthy poolt loodud programmikeel, mis muutus väga populaarseks iseäranis vahendina tehisintellekti rakenduste kirjutamiseks. Nimelt võimaldab LISP hõlpsasti töödelda andmestringe, näit. inimkeele sõnu, sest ta suudab sooritada tehteid mitte ainult arvudega, vaid ka sümbolavaldistega