AI (Artificial Intelligence)tehisintellekt Arvutiteaduse haru, mis püüab panna arvuteid töötama sarnaselt inimmõistusele. Selle termini mõtles 1956. a. välja John McCarthy MIT’st (Massachusetts Institute of Technology) Tehisintellekti hulka kuuluvad
  • arvutimängude mängimine – arvutite programmeerimine nii, et nad suudavad mängida malet, kabet jt intellektuaalseid mänge
  • ekspertsüsteemid – teadmusbaasil põhinevad arvutisüsteemid, mis suudavad võtta vastu otsuseid tegeliku elu situatsioonides. Näiteks aitavad mõned ekspertsüsteemid arstidel panna diagnoose haiguse sümptoomide alusel
  • loomulik keel – programmid, mis võimaldavad inimesel suhelda arvutiga inimkeele abil
  • neurovõrgud – arvutisüsteemid, mis püüavad jäljendada inimaju ehitust ja talitlust
  • robootika - arvutite programmeerimine nii, et need suudavad näha ja kuulda ning reageerida muudele sensoorsetele stiimulitele
Praegusel ajal pole veel olemas arvuteid, mis vastaksid täielikult nimetusele tehisintellekt. Suurimad on saavutused mängude mängimise alal. Parimad maleprogrammid on juba praegu suutelised inimest võitma. 1997. a. mais võitis IBM’i superarvuti Deep Blue male maailmameistrit Gari Kasparovit.