ALGOL 60 (ALGOrithmic Language 1960)Teaduslike arvtuste jaoks mõeldud programmikeel. ALGOL 60 oli väike ja elegantne, kuid sellel puudusid standardsed sisend-väljund kanalid