chip (1)kiip  Väike pooljuhtmaterjali (enamasti räni) kristall, millele on tekitatud integraalskeem. Tüüpiline kiip on väiksem kui pool ruutsentimeetrit ja sisaldab miljoneid transistore. Kiibid monteeritakse jalgadega varustatud plastmassist korpustesse, millele trükitakse kiibi tüüp ja muud vajalikud andmed. Tavaliselt mõedaksegi kiibi all mitte kristalli ennast, vaid juba korpusesse monteeritud valmistoodet. Arvutid sisaldavad tervet hulka trükkplaatidele monteeritud kiipe. Näiteks protsessorikiip kujutab endast tervet andmetöötlusüksust, mälukiibid võivad sisaldada mitut erinevat tüüpi mälusid jne. Kiipide korpusi on mitut tüüpi: Lisaks neile kiibitüüpidele on olemas ka ühe jalgadereaga SIMM (Single In-line Memory Modules) ja kahe jalgadereaga DIMM (Dual In-line Memory Module) mälumoodulid, mis koosnevad kuni üheksast kokkupakitud kiibist