binarykahend-, binaar-, binaarne Kahendkood on viis arvude esitamiseks ainult kahe numbri 0 ja 1 abil. Kõiki sellisel viisil esitatud objekte nimetatakse binaarseteks. Tavaelus me kasutame arvude esitamiseks kümnendkoodi e. detsimaalkoodi, kus on kasutusel kümme numbrit 0 kuni 9. Ainus põhjus, miks kümnendkood tundub inimesele loomulikuna on see, et meil on 10 sõrme ja 10 varvast. Arvutile sobib aga paremini kahendkood, sest nii arvuti mälu kui protsessori elementidel on kaks võimalikku olekut ning üht olekut loetakse vastavaks arvule 0 ja teist arvule 1.

Kümnendsüsteemi aluseks on arv 10, s.t.

1 = 10 astmes 0
10 = 10 astmes 1
100 = 10 astmes 2
1000 = 10 astmes 3
.................
0 on lihtsalt 0


Kahendsüsteemi aluseks on arv 2, seega:

1 = 2 astmes 0
2 = 2 astmes 1
4 = 2 astmes 2
8 = 2 astmes 3
.................
0 on lihtsalt 0

Näide: Kümnendsüsteemis: 13 = 10 + 3 = (10 astmes 1) + 3
Kahendsüsteemis: 13 = 1101 = 8+4+1= (2 astmes 3) + (2 astmes 2) + (2 astmes 0)

Lisaks kahendsüsteemile kasutatakse arvutustehnikas ka kaheksandsüsteemi (oktaalsüsteemi) alusel 8 ja kuueteistkümnendsüsteemi (heksadetsimaalsüsteemi) alusel 16, sest need sobivad hästi kokku kahendsüsteemiga ning võimaldavad arve esitada palju lühemal kujul.

Vt. ka binary file