hot pluggingkäigultühendus Arvuti välisseadmete või muude komponentide külge- ja lahtiühendamine ilma süsteemi tööd katkestamata. Näit. digikaamera või kaardilugeja ühendamiseks arvuti USB pordiga pole vaja arvutit eelnevalt välja lülitada. Enne seadme lahtiühendamist tuleb see enamikul juhtudel tarkvaraliselt välja lülitada, et ära hoida seadme riknemist

Vt. ka hot swapping