procedure (1)protseduur Sama, mis rutiin, alamprogramm või funktsioon, s. t. mingit kindlat tegumit täitev programmi osa