functionfunktsioon Programmeerimises nimetatakse funktsiooniks programmi osa, mis teostab mingit konkreetset tegumit. Selles mõttes kujutab funktsioon endast teatud tüüpi protseduuri või rutiini.

Mõned programmeerimiskeeled eristavad funktsioone, mis tagastavad tulemi väärtuse, ja protseduure, mis teostavad tegumi, kuid tulemit ei tagasta. Tavaliselt sisaldavad programmeerimiskeeled valmisfunktsioone, mida moodustavad funktsiooniteegi ja mida kutsutakse teegifunktsioonideks. Lisaks neile saavad programmeerijad ka ise mitmesuguste ülesannete täitmiseks vajalikke funktsioone kirjutada.

Sõna funktsioon kasutatakse ka sünonüümina sõnadele operatsioon ja käsk. Näiteks tekstist sõna kustutamiseks täidetakse funktsioon “Delete”