macro (1)makro Sümbol, nimi või klahv, mille alla on koondatud terve käskude, tegevuste või klahvivajutuste jada. Tekstitöötlusprogrammides (näit. MS Word) kasutatakse makrosid teksti vormindamiseks. Kui kasutaja leiab, et ta peab teksti kirjutamisel sageli kordama mõnda tervet hulka klahvivajutusi nõudvat vormindamisprotseduuri, siis võib ta kirjutada vastava makro, mis teeb vajalikud toimingud automaatselt