hubjaotur, rumm Võrgus asuvate seadmete ühendusseade. Tavakeeles tähendab "hub" rattarummu, mille külge kinnituvad kodarad. Arvutivõrkudes on kodarateks juhtmed, mis ühendavad võrgu komponente rummuga.

Ethernet’i jaotur töötab OSI mudeli kõige alumises e. füüsilises kihis ning ei tee midagi muud, kui ühendab kohtvõrgu arvutid omavahel füüsiliselt kokku üheks võrgusegmendiks.

Kui mingist arvutist saabub juhtmeid mööda andmepakett ühte jaoturi porti, siis saadetakse sama pakett ka kõigisse teistesse jaoturi portidesse, nii et kohtvõrgu kõik komponendid "näevad" ühtesid ja samu andmepakette. Seega töötab jaotur nagu mitme pordiga järgur ja seetõttu nimetatakse seda ka multiportjärguriks.

Passiivsed jaoturid töötavad lihtsalt andmepakettide suunajatena võrgu ühest osast teise, nn. intelligentsed jaoturid võimaldavad aga võrguadministraatoril kontrollida andmete liikumist läbi jaoturi ja konfigureerida iga porti eraldi. Intelligentseid jaotureid nimetatakse ka hallatavateks. Kolmas tüüp jaotureid on nn. kommuteerivad jaoturid, mis suudavad lugeda ka andmepakettide sihtaadresse ja suunata iga paketi vajalikku porti