RFC (Request For Comments)kommentaarinõue Interneti kohta käivate dokumentide seeria, mille koostamist IETF alustas 1969. a. (Internetti kutsuti siis veel ARPANET’iks). Kommentaarinõuete projekte võib IETF’ile saata igaüks ning IETF saadab need tutvumiseks asjast huvitatud osapooltele. Kui RFC muutub piisavalt populaarseks, võib sellest saada Interneti standard. Igale kommentaarinõudele omistatakse oma RFC number. Pärast avaldamist RFC enam ei muutu, täiendatud ja parandatud RFC saab uue numbri.

Ainult vähesed RFC dokumendid on muudetud standarditeks, kuid kõik internetistandardid on kirjeldatud RFC-des. Kõige tuntum RFC on arvatavasti RFC 822, millest sai Interneti e-posti vormingu standard