Certification Authoritysertifitseerimiskeskus Pank või muu usaldusväärne institutsioon, mis väljastab lõppkasutajatele sertifikaate. Ka sõltumatu kolmas osapool, mis volitab teisi sertifitseerimiskeskusi sertifikaate väljastama