message headersõnumi päis Talitlusandmeid sisaldav e-posti sõnumi algusosa

Iga sõnum koosneb kahest osast - päisest ja kehast. Kui päis sisaldab informatsiooni sõnumi autori, adressaatide, sõnumi kirjutamise aja, sõnumi teema jne. kohta, siis keha sisaldab sõnumi sisu ehk informatsiooni, mida saatja tahab adressaadile teatavaks teha. Seega see, mida paljud mõtlevad termini "sõnum" all, on tegelikult sõnumi keha.

Sõnumis on päis ja keha alati teineteisest eraldatud tühja reaga.

Vt. ka message body