cursorkursor Eriline sümbol, graafilise kasutajaliidese puhul harilikult I- või noolekujuline märk, mida nimetatakse ka osutiks (pointer) . I-kujuline kursor on tekstikursor (osutab ekraanil kohta, kuhu ilmub järgmine märk) ja noolekujulist kursorit kasutatkse objektide valimiseks hiire abil