mainframe computersuurarvuti Ulatuslike võimaluste ja ressurssidega, tavaliselt arvutuskeskuses asuv arvuti, mis suudab üheaegselt teenindada sadu ja isegi tuhandeid kasutajaid. Arvutite hierarhias on suurarvutitest kõrgemal ainult superarvutid. Teatud mõttes on suurarvutid superarvutitest võimsamad, sest võimaldavad suure hulga programmide üheaegset tööd. Superarvutid seevastu suudavad üht programmi täita palju kiiremini kui suurarvutid.

Suurarvutite peamised tootjad on Unisys ja IBM