Windows 2000 (W2K)Windows 2000 (esialgse nimega Windows NT 5.0) on varasemate Windows NT versioonide edasiarendus ning peaks meeldima väikefirmadele ja professionaalsetele kasutajatele, samuti suurematele kasutajatele, kes varem kasutasid Windows NT’d. Windows 2000 koosneb neljast tootest:
  • Windows 2000 Professional, mis on nii erakasutajaile kui igas suuruses ettevõtetele mõeldud opsüsteem. On parandatud turvalisusega ja võimaldab mobiilkasutust.
  • Windows 2000 Server, mis on mõeldud väikestele ja keskmistele ettevõtetele. Võib töötada nii veebiserverina kui töörühmaserverina. Võib kuuluda kahesuunalise sümmeetrilise multitöötlussüsteemi (SMP) koosseisu. NT 4.0 serverit võib värskendades muuta Windows 2000 serveriks
  • Windows 2000 Advanced Server, mis on mõeldud kasutamiseks võrgu opsüsteemiserverina ja/või rakendusserverina, k. a. suurte andmebaasidega rakendused. Võimaldab kobardamist ja koormuse tasakaalustamist. NT 4.0 servereid kuni 16-suunalise sümmeetrilise multitöötlusega (SMP) saab värskendada selleks tooteks
  • Windows 2000 Datacenter Server, mis on mõeldud suurtele andmeaitadele, onlain-tehingutöötluseks (OLTP) , ökonomeetriliseks analüüsiks ning muudeks suurt arvutuskiirust ja suuri andmebaase vajavateks rakendusteks. Datacenter Server toetab kuni 16-suunalist SMP’d ja kuni 64 GB füüsilist mälu.
Windows 2000 peetakse stabiilsemaks kui Windows 98/NT süsteeme. Üheks oluliseks vahendiks on siin Microsoft Active Directory, mis teiste rakenduste seas võimaldab ettevõttel üles seada virtuaalseid privaatvõrke, teostada andmete krüpteerimist kohalikus tööjaamas või võrgus ning võimaldada võrku ühendatud arvutite kasutajatele organiseeritud ligipääsu ühiskasutusega failidele