SLIP (Serial Line Internet Protocol)jadaliini internetiprotokoll Protokoll IP käituseks kaht süsteemi ühendavatel jadaliinidel, näit. telefoniliinidel. Teine, levinum protokoll on kakspunktprotokoll (PPP) .

Jadaliini IP on vanem ja lihtsam protokoll, kuid praktikas pole suurt vahet, kas internetiühenduseks kasutada SLIP või PPP protokolli. Üldiselt pakuvad internetiteenuse pakkujad ainult üht neist kahest protokollist, kuigi mõned pakuvad ka mõlemat