RPC (Remote Procedure Call)kaugprotseduurikutse Protokoll, mis võimaldab ühel arvutil asuval programmil täita teisel ehk serverarvutil asuvat programmi. RPC kasutamise korral pole programmeerijal vaja välja töötada spetsiaalseid protseduure serveri jaoks. Klientprogramm saadab serverile vajalikke argumente sisaldava sõnumi ning server saadab tagasi programmi täitmise tulemused.

Esimese laialdast kasutamist leidnud RPC protokolli töötas 1980-ndate alguses välja Sun Micrsosystems osana oma ONC (Open Network Computing) arhitektuurist. Spetsifikatsioon on esitatud IETF’ile standardina kinnitamiseks.

Kaks uuemat objektorienteeritud meetodit programmide omavaheliseks suhtlemiseks CORBA ja DCOM pakuvad RPC’le sarnaseid võimalusi