pathrada, tee Veebiaadressi puhul see osa veebiaadressist, mis määrab ära otsitava faili asukoha kataloogisüsteemis ehk failini viiva tee. Näiteks veebiaadressis http://www.vallaste.ee/eteatmik/index.htm on eteatmiku avalehe index.htm rajaks http://www.vallaste.ee/eteatmik/

Arvuti kõvakettal asuva pildifaili kass.jpg aadress võiks olla näiteks C:\MyDocuments\Family\Pets\kass.jpg ja rada on siis C:\MyDocuments\Family\Pets\

Internetis nimetatakse rajaks andmepaketi marsruuti lähtepunktist sihtpunkti