RDBMS (Relational Database Management System)relatsioonbaasihaldur Andmebaasihaldur (DBMS), mis salvestab andmeid omavahel seostatud tabelitena. Relatsioonandmebaasid on väga võimsad, sest nad nõuavad vähe eeldusi selle kohta, kuidas andmed on omavahel seoses või kuidas neid andmebaasist välja võetakse. Seetõttu on võimalik andmebaasi käsitleda väga mitmel erineval viisil.

Relatsioonbaasihaldurite tähtsaks omaduseks on see, et üks andmebaas võib olla jaotatud üle mitme tabeli. See eristab neid lameandmebaasidest, kus kõik andmed sisalduvad ühesainsas tabelis.

Peaaegu kõik tänapäevased andmebaasisüsteemid kasutavad relatsioonbaasihaldurit