RAS (2) (Remote Access Server)kaugpöördusserver Server, mille ülesandeks on teenindada neid kasutajaid, kes ei asu kohtvõrgus, kuid vajavad sellele eemalt juurdepääsu. Kaugpöördusserver lubab eemalasuvale kasutajale juurdepääsu kohtvõrgus asuvatele failidele ja printeriteenustele. Näiteks kasutaja, kes oma koduarvutist võtab sissehelistamisteenust kasutades läbi analoogmodemi või ISDN-ühenduse kontakti eemalasuva kohtvõrguga, satub kõigepealt kaugpöördusserverisse. Kui server on kasutaja ära autentinud, võimaldatakse talle juurdepääs ühiskasutusega kettaajamitele ja printeritele täpselt niisamuti, nagu asuks ta füüsiliselt asutuse kohtvõrgus.