ISO (1) (International Organization for Standardization)Rahvusvaheline Standardiseerimisorganisatsioon Tegelikult pole ISO lühend, vaid tuleb kreekakeelsest sõnast "iso", mis tähendab "võrdne". ISO asutati 1946. a. ja sellesse kuulub üle 75 rahvusliku standardiinstitutsiooni. Näiteks ANSI (American National Standards Institute) ja Eesti Standardiamet on ISO liikmed. ISO on defineerinud ka rea tähtsaid arvutialaseid standardeid, millest tähtsaim on arvatavasti OSI (Open Systems Interconnection). OSI määrab ära standardse arhitektuuri arvutivõrkude projekteerimiseks