data objectandmeobjekt Nimega andmekogum.

Objektorienteeritud programmeerimises nimetatakse objektiks andmestruktuuri unikaalset eksemplari, mis on defineeritud vastavalt tema klassiga määratud mallile. See tähendab, et objekti klassiga on ära määratud nii tema muutujate väärtused (andmed) kui ka meetodid, millele see objekt reageerib. Teisiti öeldes, objekt koosneb andmetest ja meetoditest ning neid andmeid kutsutaksegi andmeobjektiks.