variablemuutuja Sümbol või nimi, millele saab anda erinevaid väärtusi. Näit. avaldises

x + y

on x ja y muutujad. Muutujad võivad omada numbrilisi väärtusi, võivad olla näit. tähemärgid, märgistringid või mäluaadressid.

Programmeerimises on muutujatel tähtis osa, sest need võimaldavad kirjutada paindlikke programme. Selle asemel, et sisestada andmeid otse programmi, võib neid esitada muutujatena. Kui programmi täidetakse, siis asendatakse muutujad reaalsete andmetega. See teeb võimalikuks erinevate andmekomplektide töötlemise ühe ja sama programmiga.

Igal muutujal on oma nimi, mida kutsutakse muutujanimeks, ning oma andmetüüp. Muutuja andmetüüp näitab ära, mis liiki väärtusi muutuja esindab - kas täisarve, liikuva komaga arve või tähemärke.

Muutuja vastandiks on konstant. Konstandid on sellised väärtused, mis kunagi ei muutu. Seetõttu kasutatakse neid programmeerimises harvem kui muutujaid