markup languagemärgistuskeel Dokumendi tekstisse selle töötlemise hõlbustamiseks manustatavatest lipikutest koosnev käsukeel. Lipikuid kasutatakse peamiselt dokumendi elementide või elemendirühmade kuvamise ja identifitseerimise eesmärgil. Märgistuskeeled identifitseerivad elemente peamiselt pidevas tekstis, mitte andmebaasides, kus elemendid on rohkem struktureeritud. Siiski näit. XML on selline märgistuskeel, mis muudab tekstivood ekvivalentseteks andmebaasikirjeteks. SGML on baasmärgistuskeel, millest on tuletatud HTML ja XML