embedmanustama Sisse ehitama, sisse põimima, integreerima