buffer (1)puhver Mäluosa ajutiseks andmesalvestuseks. Enamiku puhvrite ülesanne on säilitada andmeid selleks, et protsessor saaks neid töödelda enne mingile seadmele (näit. printerile või kõvakettale) saatmist. Kuna andmete kettalt lugemise ja kettale kirjutamise protsessid on suhteliselt aeglased, siis jälgivad paljud programmid puhvris paiknevate andmete muutumist ning kopeerivad neid aeg-ajalt puhvrist kettale. Kui te töötate tekstiprotsessoriga mingi dokumendi kallal, siis hoitakse seda dokumenti puhvris ja alles siis, kui annate salvestamiskäsu, saadetakse dokumendifail puhvrist kettale.
Kuna elektrikatkestuse korral kaob kogu puhvrisse salvestatud info, on mõistlik ka töö käigus aeg-ajalt salvestada puhvris hoitav info kettale