carrier (1)kandevlaine, signaalikandja Konstantse sageduse, faasi ja amplituudiga elektromagnetlaine. Kandevlaine sageduse, faasi või amplituudi moduleerimine võimaldab teostada infoülekannet

Vt. ka carrier (2)