WDM (Wavelength Division Multiplexing)lainepikkusjaotusega multipleksimine Kiudoptilistes sidesüsteemides kasutatav meetod kahe või enama erineva lainepikkusega optilise signaali samaaegseks edastamiseks samas suunas üle valguskaabli ühe kiu ja signaalide üksteisest eraldamiseks vastuvõtupoolel

Vt. ka DWDM