ALU (Arithmetic and Logic Unit )aritmeetika-loogikaplokk Kõiki aritmeetilisi arvutusi (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine), samuti loogikaoperatsioone (võrdlusi) sooritav protsessori osa