communications protocolsideprotokoll Igasugune kahe seadme vahelinee side nõuab, et oleks olemas kokkulepe kasutatavate andmevormingute osas. Vormingut defineerivate reeglite kogumit kutsutakse protokolliks.

Sideprotokollis peab olema defineeritud vähemalt:

Peale selle võivad protokollid sisaldada keerulisi meetodeid edastusprotsessis kaduma läinud andmete avastamiseks ja vigade parandamiseks ning andmete kodeerimiseks ja dekodeerimiseks, andmete tihendamiseks jne

Termin "protokoll" on väga geneeriline ja seda kasutatakse sadade erinevate sidemeetodite jaoks. Protokoll võib defineerida edastatavate andmete pakettstruktuuri või sideseansi halduse juhtkäske või mõlemaid.

Protokollikomplektid nagu näit. TCP/IP koosnevad mitmest eri funktsionaalsustasemest. Protokollide mõistmiseks on oluline OSI mudeli 7-kihilise struktuuri tundmaõpppimine.

TCP/IP on muutunud sidevõrkudes ülemaailmseks standardiks ja tagab Internetis kogu andmeedastuse. HTTP, FTP ja SMTP ning teised protokollid on sellega seotud. Enne veebi tulekut, kui kasutajad logisid sisse teatetahvlitesse (BBS) või failide edastamiseks helistasid sisse üksteise arvutitesse, kasutati laialdaselt selliseid sideprotokolle nagu Zmodem, Ymodem ja Kermit.

Kohtvõrkudes tagavad pöördusmeetodi (OSI mudeli kihid 1 ja 2), mis liigutab pakette jaamast jaama, enamasti sellised protokollid nagu Ethernet, Token Ring ja FDDI. Kõrgema taseme protokolle, nagu näit. TCP/IP, SPX/IPX ja NetBIOS/NetBEUI (kihid 3, 4 ja 5) kasutatakse side juhtimiseks ja marsruutimiseks