ETSI (European Telecommunications Standards Institute)Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituut
ETSI asub Nizza lähedal Sophia-Antipolises ja selle ülesandeks on sideprotokollide ja -meetodite standardiseerimine. ETSI töös osaleb enam kui 770 firmat, võrguoperaatorit, ülikooli ja muud organisatsiooni 52 riigist nii Euroopast kui mujalt

http://www.etsi.org