authoringloome Teose loomine, dokumendi koostamine, eriti hüpertekst- või multimeediumdokumendi loomine