library (2)teek Programmeerimises nimetatakse teegiks valmiskompileeritud alamprogramme, mida programm saab kasutada. Need alamprogrammid, mida kutsutakse ka mooduliteks, salvestatakse objektkoodidena. Teegid on eriti kasulikud sagelikasutatavate alamprogrammide salvestamiseks, sest siis pole neid vaja käsilolevasse programmi otse sisse kirjutada. Linkur otsib vajalikud alamprogrammid automaatselt teegist üles. MS Windows’i keskkonnas on teegifailde nimelaiendiks .DLL