cutlõikama Dokumendist mingit objekti eemaldama ja puhvrisse asetama.
Näiteks tekstitöötluses tähendab lõikamine tekstiosa eemaldamist ja selle ajutiseks säilitamiseks puhvrisse asetamist. See on üks võimalus teksti kustutamiseks, kuid kustutamine pole siin lõplik, sest puhvrist saab väljalõigatud tekstiosa dokumenti tagasi kleepida kas samasse või mõnda teise kohta või ka mõnda teise dokumenti. Et viia tekstilõik ühest kohast teise, tuleb see niisiis kõigepealt välja lõigata ja seejärel kleepida. Kuna need kaks operatsiooni esinevad harilikult koos, siis nimetatakse sellist tegevust "cut-and-paste".

Enamik rakendusi omab ainult üht puhvrit, mida vahel kutsutakse lõikelauaks. Kui teostada kaks järjestikust lõikamist, siis esimene tekst kustutatakse puhvrist ja asendatakse uuega.

Graafilised kasutajaliidesed nagu MS Windows’i ja Macintosh’i omad, võimaldavad lõigata ja kleepida nii teksti kui graafikat