copy (1)kopeerima Andmete koopiat ajutisse asukohta paigutama. Näiteks tekstitöötluses tähendab kopeerimine tekstiosast koopia tegemist ja selle puhvrisse paigutamist (viimast nimetatakse sageli ka lõikelauaks). Kopeerimine erineb lõikamisest selle poolest, et lõigu kopeerimisel jääb see lõik tekstisse alles, lõikamisel aga kustutatakse tekstist ja säilib ainult puhvris. Puhvri sisu saab nii kopeerimise kui lõikamise korral kleepida kuhugi mujale