copy (3)kopeerima Mingi andmeühiku, näit. faili või kataloogi koopiat tegema