expansion boardlaiendplaat Arvuti võimalusi laiendav eraldi turustatav pistikmoodul (sissepistetav trükkplaat).
Laiendplaadid on näiteks: PC-dele on olemas nii poolpikkusega kui täispikkusega laiendplaate. Enamikul PC-del on kummagi plaaditüübi jaoks oma pilu. Poolpikkusega plaate kutsutakse vahel ka 8-bitistks, sest need suudavad edastada ainult 8 bitti korraga. Täispikkusega plaate kutsutakse 16-bitisteks ja need edastavad korraga 16 bitti. Peale selle on osa laiendplaate mõeldud tööks koos lokaalsiiniga (näit. PCI-siiniga).

Laiendplaate nimtatakse ka adapteriteks, kaartideks või lisanditeks (add-in, add-on)