data structureandmestruktuur Andmetöötlust toetav füüsiline või loogiline seos andmeelementide vahel.
Põhilised andmestruktuurid on: Kõigil neil põhistruktuuridel on mitmeid variante ja nad võimaldavad teha andmetega erinevaid operatsioone