tree (2)puu Selline andmestruktuur, kus iga element on ühendatud ühe või mitme temast allpool asuva elemendiga (puu hargneb ülalt alla). Elementidevahelisi ühendusi nimetatakse oksteks. Kuna sellised puud hargnevad ülalt alla, siis kutsutakse neid ka "pööratud puudeks" (inverted tree).

Pööratud puu kõige alumisi elemente (mille all enam pole järgmisi elemente) nimetatakse lehtedeks. Pööratud puid kasutatakse hierarhiliste failistruktuuride esitamiseks. Sellisel juhul on lehtedeks failid ja kõik muud elemendid on kataloogid.

Binaarpuu on spetsiaalne pööratud puu tüüp, kus iga elemendi all on ainult kaks haru