tabletabel Tabeliks nimetatakse ridade ja veergudena korrastatud andmeid. Tabeli näiteks on arvutustabel. Relatsioonbaasihaldurites on kogu informatsioon salvestatud tabelite kujul