ITS (Incompatible Time-sharing System)mitteühilduv ajajaotussüsteem Mõjukas, kuid äärmiselt originaalne opsüsteem, mis oli kirjutatud MIT’s PDP-6 ja PDP-10 tarvis ning mida pikka aega kasutati MIT tehisintellekti laboris.
ITS tõi esmakordselt sisse palju mitmesuguseid uuendusi, sh läbipaistva arvutitevahelise failide ühiskasutuse ja terminalist sõltumatu sisendi/väljundi.
Viimane ITS-arvuti MIT’s lülitati välja 1990.a. mais, kuid Rootsi Kuningliku Tehnikainstituudi arvutimuuseumis hoitakse tänapäevani töös üht ITS-arvutit ja see võimaldab väita, et ITS on kõige pikaealisem opsüsteem maailmas