serial linejadaliin, järjestikliin Kaht järjestikporti ühendavad juhtmed, mida mööda liiguvad järjestikustest bittidest koosnevad järjestikandmed.

Levinuim jadaliini standard on RS-423