programmerprogrammeerija Isik, kes kirjutab arvutiprogramme või parandab neis vigu. Sõltuvalt tarkvara liigist jagunevad programmeerijad rakendusprogrammeerijateks, süsteemiprogrammeerijateks jne.