Lotus NotesLotus Notes R5 on terviklik veebisarnane keskkond, mis võimaldab kasutajatele kiiremat juurdepääsu paljudele informatsiooniliikidele ja nende paremat haldust, k. a. Domino ja internetipõhine elektronpost, ürituste kalender, aadressraamat ja tegemist vajavate tööde nimistu, samuti veebilehed, uudisgrupid ja intranetirakendused