server (2)server Programm, mis pakub teenuseid teistele programmidele (klientprogrammidele). Ühendus kliendi ja serveri vahel toimub tavaliselt sõnumite edastamise teel (enamasti üle võrgu) ning kasutab mingit protokolli kliendi nõuete ja serveri vastuste kodeerimiseks.

Server võib joosta pidevalt (nagu deemon) ning oodata nõuete saabumist või reageerida väljakutsetele kõrgema tasesme deemoni poolt, mis juhib mitut serverit. On olemas palju Internetiga seotud servereid nagu Nework File System (NFS), Network Information Service (NIS), Domain Name System (DNS) , FTP, uudisteserverid, finger ja Network Time Protocol. UNIX’il on pikk teenuste loend /etc/services all või NIS’i andmebaasis "services".

Vt. ka client/server architecture