message (5)sõnum Elektronposti puhul nimetatakse sõnumiks üht individuaalset postisaadetist

Vt. ka e-mail message