database engineandmebaasimootor Andmebaasihalduri keskne funktsionaalne osa, mis salvestab ja otsib andmeid

Näit. Microsoft Access’i andmebaasimootor on JET