process (1)protsess Kindlaksmääratud sündmustejada, mis on piiritletud oma otstarbe või toimega, sh täitmisel olev programm või selle osa. Kui on käivitatud ühe programmi (näit. veebibrauseri) kaks eksemplari, siis töötab arvutis korraga kaks ühe ja sama nimega protsessi. Arvuti sisselülitamisel käivitatakse terve hulk protsesse, millest osa kujutavad endast opsüsteemi komponente ja osa iseseisvaid programme, mis on seatud käivituma arvuti buutimisel. Et näha, millised protsessid on parajasti aktiivsed, tuleb Windows’i arvutis vajutada korraga klahve Ctrl-Alt-Del ja käivitada Task Manager.

Sama terminit kasutatakse ka tegumi (task) sünonüümina