cryptographykrüptograafia Informatsiooni kaitsmine selle muundamise läbi loetamatusse vormingusse, mida kutsutakse šifreeritud tekstiks (šiffertekstiks) ja mida saab dešifreerida (dekrüpteerida) ainult salajase võtme omanik. Krüpteeritud sõnumeid saab mõnikord lahti muukida krüptoanalüüsi ehk koodimuukimise teel, kuid kaasaegsed krüpteerimisviisid on praktiliselt muukimiskindlad.

Koos Interneti ja teiste elektrooniliste sidepidamisviiside levikuga muutub järjest tähtsamaks elektronturvalisus. Krüptograafia kasutamine võimaldab kaitsta e-posti sõnumeid, krediitkaardiinfot ja firmaandmeid. Üks Internetis laialt levinud krüptograafiasüsteeme on PGP (Pretty Good Privacy) , mis on tasuta saadaval ja on piisavalt turvaline.

Krüptograafiasüsteeme võib jämedalt jaotada sümmeetrilise võtmega süsteemideks, kus sõnumi saatja ja vastuvõtja kasutavad üht ja sama võtit, ning avaliku võtmega süsteemideks, kus kasutatakse kaht erinevat võtit. Avalik võti on kättesaadav kõigile, privaatvõtit teab aga ainult sõnumi vastuvõtja